CAFE DEKORASYONLARI 

CAFE AÇMAK 

 

Günümüzde birçok kişinin ortak hayali cafe açmak. Hayal etmesi kolay fakat gerçeğe dönüştürüp uygulaması zor bir iş olan cafe işletmeciliği birçok resmi belge, malzeme, sermaya ve orijinal fikirlere sahip olmayı gerektirir. Artık etrafımızda farklı konseptlerde bir süre cafe var. Ayrıca eskiye göre maliyetler de fazla. Ancak tabii ki doğru bir planla kurulan ve iyi bir stratejiyle işletilen bir cafeden oldukça yüksek kazançlar elde edilebilir.

Günümüzde küçük işletmelerin sayısı arttıkça cafeler arasındaki rekabet ortamı da kızışmış durumda. Cafe işletmecileri daha çok ilgi görmek, tercih edilmek ve maddi kazanç elde etmek için mekanın menüsünden atmosferine kadar bir sürü yenilik düşünmektedir. Cafeden para kazanmak için büyük işletmeler gibi bir zincir olmaya gerek yok. Doğru adımlar atılırsa birçok kahve zinciri mağazasından bile daha çok para kazanılabilir


 

CAFE AÇMAK İÇİN GEREKEN BELGELER 

Tuttuğunuz mekan devir ise devir dilekçesi,

 İçkili bir mekan açıyorsanız ustalık belgesi fotokopisi ve gerekiyorsa çalışan sözleşmesi

 2 adet vesikalık fotoğraf

 2 adet tapu fotokopisi

 2 adet yapı kullanma izin belgesi fotokopisi

 Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi

 Mekanınız kiralık ise kira kontratı

 Oda kayıt belgesi

 Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi

 Tapuda iş yeri olarak görülen yerler için kat maliklerinin oy çokluğu dilekçesi

 Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi

 İtfaiye raporu

 Hijyen eğitimi belgesi (hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamına giren iş yerleri çalışanlarına ait)

 Çalışacak kişilerin kimlik bilgisi ile adli sicil ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyanname


 

CAFE AÇMANIN MALİYET

Cafe açmak maliyetli bir iştir. Tabii bu maliyet maliyetlerin hangi kalemlerde daha fazla olacağı size bağlı. Elit bir muhitte açmak istediğiniz cafenin en büyük gideri iş yeri kirası vb. harcamalar olacaktır. Daha ortalama bir semtte açacağınız bir cafenin ise dekorasyonuna daha çok bütçe ayırabilirsiniz.

Cafe açmanın birçok değişkeni vardır. Bunlardan biri mekandır. Bir işletme açacaksınız öncelikle işletmenizin konseptine uygun olarak tuttuğunuz bir mekanınızın olması gerekir. Tutacağınız mekanın büyüklüğü, konumu, yapılması gereken tadilatlar vs. açılış maliyetini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bunun dışında kiralayacağınız mekanla ilgili ödemeniz gereken bazı vergiler ve harçların da önemi büyük.

Cafe açmak karlı bir yatırımdır. Hem şık hem de yaratıcı bir sahip olan cafenin sektörde tutunamaması için hiçbir sebep yok. Konseptinizin farkı, sizi diğerlerinden ayıran bir yanınızın olması şart. Cafeniz için farklı ve orijinal fikirler ortaya koyamazsanız bu alanda tutunma olasılığınız da düşüş gösterecektir. Cafeniz var olan tekrarlamaktan daha ileri gitmelidir.

Bir cafe için olmazsa olmaz olarak görülebilecek malzemelerin aşağı yukarı fiyatları, cafe açma maliyeti ne kadar sorusunun bir kısmına cevap olabilir. Ancak tabii aşağıdaki listede yer alan ürünlerin markasına, kalitesine, özelliklerine göre fiyatları da değişecektir.